Vår oppdragsmengde er sterk økende og vi ønsker derfor å styrke kapasitet og kompetanse i disse prosessene. Vi ønsker oss en person med elektronikkbakgrunn og relevant erfaring fra teknisk innkjøp, utvikling eller test miljø.
Vi er nå i ferd med å nå våre strategiske mål om å bli en av Nordens største aktører innenfor våre tjenesteområder. Som en naturlig konsekvens av kraftig fokusering og omorganisering – opplever vi nå økende aktiviteter Innenfor alle kundesegmenter.
Norautron gjennomfører ca 300 + prototype og industrialiseringsprosjekter årlig. Bedriften opererer i en bransje der en av de viktigste suksesskriteriene ligger i å presentere gode konkurransedyktige tekniske løsninger, leveringstider og priser tidlig i prosjektfasen.

Å lede prototype- og industrialiseringsprosjekter innebærer blant annet:
• Avklare tekniske problemstillinger i samarbeid med kunde, samt kost/tid.
• Teknisk innkjøp / komponentvalg / forhandlinger
• Oppfølging av prototype produksjon
• Produktgranskning i samarbeid med kunde og egen prosessavdeling med fokus på produksjonsvennlighet og gjennomløpstid.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Teknisk bakgrunn fra høyskole, helst innen elektronikk/ mekatronikk
• Erfaring fra produktutvikling og/eller innkjøpsfunksjon
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
• Selvgående og «fremoverlent» person

Evne til god og presis kommunikasjon vil være viktig for å lykkes. Videre er du forhandlingsvant, har stor arbeidskapasitet, og har en handlingsorientert legning i kombinasjon med egendisiplin og sans for presisjon. Du bør også ha evne til å stimulere kolleger gjennom fokus på resultater og forbedringer.

Vi kan tilby:
• Konkurransedyktige betingelser i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø.
• Gode karriere- og utviklingsmuligheter.
• Et produksjonsmiljø med mange dyktige og hyggelige kolleger.

Nærmere opplysninger om stillingen
ved henv. til Odd-Leif Lien +47 4824 2548 eller Kenneth Dåstøl: +47 4000 2511
Søknadsfrist : Snarest. Kandidater blir fortløpende vurdert.
Søk her