Som Process Engineer får du en nøkkelrolle med å sikre produktkvaliteten i vår produksjon. Du vil få ansvar for å opprettholde og forbedre eksisterende produksjonsprosesser, optimalisere produksjonsflyt og bidra til å sikre gjennomføringen av nye produkter. En viktig del av jobben vil være å analysere data og iverksette forbedringstiltak basert på statistikk og hendelser.

Oppgaver og ansvar:
– Prosessovervåkning og optimalisering (SPC, Yield, DPMO, Rework)
– Implementering av korrektive aksjoner basert på resultater av ovenstående.
– Forebyggende kvalitetsarbeid med fokus på kompetanseheving/opplæring.
– Evaluering av nye produksjonsteknikker og prosesser.
– Optimalisering av produksjonsflyt basert på Lean Manufacturing.
– Utarbeidelse av ROI’er i forbindelse med investeringer.

Produksjon og salgsstøtte:
Vi søker en lagspiller med analytisk tilnærming som evner å jobbe selvstendig mot bedriftens mål. Du må ha bakgrunn fra prosess-, eller kvalitetsarbeid innenfor elektronikkproduksjon, og kjenne tilhørende standarder (IPC). Erfaring fra Lean Manufacturing er en fordel. Vi ser for oss at du har en bachelor grad innenfor et relevant fag, men personlige egenskaper og erfaring kan veie opp for manglede formell utdanning. Du må beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
– Lagspiller med evnen til å kommunisere skriftlig og muntlig med alle lag av organisasjonen
– Analytisk og systematisk arbeidsmetodikk
– Selvstendig og med evnen til å sette mål og gjennomføre de
– Organiserer seg selv og andre for å oppnå målene som er satt.
– Leverer eget arbeid med stolthet
– Søker ny kunnskap

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Glenn Tarraldsen (Operation Manager): 934 02 494.
Søknad med CV  – Se her for søknadsprosess

Søknadsfrist: 16.09.22