Som QC Ingeniør får du en nøkkelrolle med å sikre produktkvaliteten i vår produksjon. Du vil få ansvaret for å opprettholde og forbedre eksisterende kontrollprosesser, samt bidra til riktig kvalitetssikring ved innføring av nye produkter. En viktig del av jobben vil være å analysere data og iverksette forbedringstiltak basert på statistikk og hendelser. Videre vil du støtte og veilede organisasjonen for øvrig i saker som omhandler produktkvalitet.

Ledig stilling hos Norautron

Oppgaver og ansvar

 • Løpende analyse av produktkvalitet, før, under og etter tilvirkningsforløpet
 • Opprettholde og forbedre eksisterende rutiner og kontrollprosesser
 • Delta og tidvis lede behandling av QC oppgaver
 • Organisere, lede og dokumentere produktkvalifiseringer (FAI)
 • Ansvar for måleprosesser og Metrological function
 • Bidra i planlegging og oppstart av nye produkter i produksjonen
 • Faglig støtte for vår QC-organisasjon
 • Delta i kommunikasjon med kunder om produktkvalitet

Vi søker en lagspiller med analytisk tilnærming som evner å jobbe selvstendig mot bedriftens mål. Du må ha bakgrunn fra prosess-, eller kvalitetskontroll, helst innenfor elektronikkproduksjon, og kjenne tilhørende standarder. Vi ser for oss at du har en bachelorgrad innenfor et relevant fag, men personlige egenskaper og erfaring kan veie opp for manglede formell utdanning. Om du har kjennskap til nyttige kvalitetsverktøy som f.eks. 8D-metodikk, risikoanalyser og SPC, er det en stor fordel. Du må beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Lagspiller med evnen til å kommunisere skriftlig og muntlig med alle lag av organisasjonen
 • Analytisk og systematisk arbeidsmetodikk
 • Selvstendig og med evnen til å sette mål og gjennomføre de
 • Organiserer seg selv og andre for å oppnå målene som er satt.
 • Leverer eget arbeid med stolthet
 • Søker ny kunnskap
 • Stillingen rapporterer til VP QHSE

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til VP QHSE Børre Pedersen, tlf 41295509

KLIKK HER FOR Å SØKE