Arendalbaserte Sharebox vokser og har lagt ny produksjonsordre av skap hos Norautron. Skapene skal benyttes i den nye delingsøkonomien.

Tidsaktuell nøkkelutveksling
Deling av biler gjennom tjenester som Nabobil og leiligheter gjennom Airbnb har ført til at stadig flere nøkler skal overleveres. Sharebox’s forretningside er å tilby enkel overlevering av nøkler ved å benytte deres app-styrte skap. De første installasjonene har vært en suksess, og det er nå blitt behov for å utplassere flere Sharebox skap. Norautron ble valgt som produsent etter en runde hvor flere leverandører ble vurdert.
Sharebox har etablert tjenesten i de største byene i Norge gjennom 7-Eleven, Narvesen og Deli de Luca. 30 skap er dessuten utplassert på sentrale steder i København. Stockholm etableres i disse dager og salgsaktivitet er startet i flere europeiske land. Det er denne aktiviteten som fører til at det må produseres flere skap.
«Vi er veldig glade for å bli valgt til å være med på veksten som Sharebox opplever» sier Gard Eliassen, daglig leder av Polinor AS, som er det Norautron selskapet som skal stå for leveransen. «Det er Norautrons evne som «One Stop Shop» som har vært avgjørende for å kunne tilby et konkurransekraftig tilbud til Sharebox. Vi dekker et stort spekter av tjenester utover tradisjonell EMS.»
Veksten hos Sharebox henger også sammen med at Sharebox har videreutviklet skapene til å kunne være en integrert del av andre aktørers systemer. Det vil si at skapene ikke lenger bare kan styres fra Sharebox appene, men at også andre tillates å inngå avtaler med Sharebox om å kunne styre skapene direkte fra egne IT-systemer.

Sharebox skap utplassert i København

Sharebox skap

Gard Eliassen, Polinor AS

For mer informasjon om Sharebox og Norautron/Polinor, vennligst kontakt følgende personer:

Arne Eivind Andersen
CEO, Sharebox AS
Tel: +47 41 50 21 60
Epost: arne.eivind.andersen@sharebox.no

Gard Eliassen
General Manager, Polinor AS
Tel: +47 93 21 57 82

Epost: gard.eliassen@norautron.com

 

FAKTA:

Sharebox AS ble etablert 10.01.2016 i Las Vegas og har hovedkontor på Hisøy utenfor Arendal og salgskontorer i Oslo og København. Sharebox AS ledes av gründer og opphavsmann Arne Eivind Andersen og har utviklet et automatisert skap for overlevering av nøkler innen delingsøkonomien.

I 2016 startet Sharebox utplassering av skap hos Norgesgruppen og har i 2017 etablerte avtale med Reitan om utplassering av Shareboxer i 7-Eleven kiosker.

Polinor AS er et heleid datterselskap av Norautron AS, som igjen inngår i industri konsernet EMBRON Group. Norautron tilbyr industrialisering, prototyping og produksjon av elektronikk og elektromekanikk. Selskapet har hovedkontor i Horten med fabrikker i Norge, Sverige, Polen og Kina.

Kontaktinformasjon:

Sharebox AS                                                                          
Vesterveien 173                                                                       
4817 His                                                                                

Telefon: +47 40 43 44 00                                                        
Mail: post@sharebox.no                                                         
Nett:
www.sharebox.no