Dofinansowanie ze Środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 
Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy w naszej firmie, pozyskaliśmy dofinansowanie do Projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy, przez cały okres aktywności zawodowej na stanowisku Spawacz, Blacharz oraz Magazynier.
 
Zakupiliśmy na obszar Spawalni urządzenia do filtrowentylacji powietrza, parawany spawalnicze chroniące przed promieniowaniem oraz wózek widłowy podnośnikowy, który odciąży układ mięśniowo-szkieletowy pracowników.
 
Dofinansowanie: 158 349,10 zł 
Całkowita wartość projektu: 219 996,37 zł
 
Co-financing from the Social Insurance Fund 
 
Striving to increase occupational health and safety in our company, we obtained funding for the Project on maintaining working capacity throughout the period of professional activity as a Welder, Tinsmith and Warehouseman.
 
We have purchased air filtration and ventilation devices for the Welding Room, welding screens protecting against radiation and a forklift, that will relieve the musculoskeletal system of employees.
 
Co-financing: PLN 158,349.10
The total value of the project: PLN 219,996.37